ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

UNITED BARCODE SYSTEMS LTD. ŞTİ. (bundan sonra ‘Kurum’ ya da ‘’UBS’’ olarak anılacaktır) iş faaliyetinin gerçekleştirilmesinde etik, entegre ve profesyonel davranış standartlarını sağlamayı amaçlayan kurumsal yönetim modeline sahiptir.  

 

Bu nedenle UBS, sorumluluk bilinci ve şeffaflığı teşvik etmek için birtakım ilke ve kurallar belirlemiştir. Bu Etik ve Davranış Kuralları, mevcut organizasyonel işleyişin ve şirket faaliyetinin yasalara uygun olmasını sağlayan ilkeleri belirlemektedir. 

 

Bu nedenle UBS Etik ve Davranış Kurallarına bağlı kalarak, tüm çalışanlarının mesleki faaliyetlerinde rehberlik eder ve mesleki aktivelerini gerçekleştirirken uyması gereken bu kurallar şirketin yasalara ve yasaların koruduğu etik değerlere bağlılık taahhüdünü temsil eden şirket içi politika, norm ve prosedürlerine uygulanır. 

 

compliance_1

UBS Etik ve Davranış Kuralları, tüm çalışanlarının davranışlarında uyması

gereken temel unsurları belirlemeyi ve bu şekilde şeffaf, sorumluluk sahibi bir çalışma

ortamı ve müşteri, tedarikçi, rakip firma ilişkilerinde ve genel olarak toplumda

doğru davranışlar sergilemeyi hedefler.

DAHA FAZLA BİLGİ

.